CATECHESIS FOR ADULTS

kat1 kat1 kat_7_Wierze-w_Jezusa_Chrystusa kat_7_Wierze-w_Jezusa_Chrystusa

Katechezy zostały przygotowane w oparciu o następujące źródła:

- Katechizm Kościoła Katolickiego
- Katechizm Płocki  
- Wyznawać Wiarę Dziś, Katecheza dla Dorosłych, Prc. Zbr. pod red. Ks. Stanisława Łabędowicza
- YOUCAT, Katechizm Kościoła Katolickiego dla Młodych
- Słownik Teologii  Biblijnej, Prc. Zbr. Pod. Red. X. Leon-Dufour